directie@obs-regenboog.nl 0342 - 472 300 Route

Ons onderwijs

Leefregels

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt. We hebben daarom met elkaar de volgende 8 leefregels opgesteld:

· houd het netjes
· respecteer elkaar
· luister naar elkaar
· zorg dat het rustig is
· houd je aan de afspraken
· help elkaar als het nodig is
· als je je werk doet, doe je het goed
· wees zuinig op elkaar en met elkaars spullen

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)

Veel ouders willen graag dat hun kinderen op school meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze en hoe hun kind kan ervaren wat het desbetreffende geloof of ook een niet-religieuze levensovertuiging in het leven kan betekenen.

Protestants vormingsonderwijs wordt aangeboden op openbare en algemeen bijzondere scholen. Elkaar ontmoeten vanuit alle geloofsovertuigingen, religie is een kerndoel van de lessen GVO. Het geeft een introductie in bijbelse en christelijke geloofstradities.

Leerdoelen zijn:

  • Leerlingen stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen.
  • Het opbouwen van begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen.

In het protestants onderwijs gaat het er om dat kinderen kennis op doen van de Bijbel, de christelijke godsdienst en geloofsbeleving en wat dat betekent voor het dagelijks leven. Maar ook dat ze een vergelijking kunnen maken met andere godsdiensten, waarin ze leren om met kinderen met een andere religieuze achtergrond te spreken. Zo worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een multiculturele en multireligieuze samenleving in Nederland.

Leerlingen leren keuzes te maken en deze te verantwoorden en leren te leven met morele dilemma’s. Vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde waarderen leerlingen de ander en kunnen zij dit in hun handelen laten zien.

In het GVO zullen de docenten doorgaans gebruik maken van de twee methoden die speciaal bedoeld zijn voor dit onderwijs. Het gaat om de methodes Het verhaal centraal en Bijbelwijs. Natuurlijk kunnen docenten ook gebruik maken van het aanbod van IKOS, andere bronnen, en zo zelf het lesmateriaal ontwikkelen afgestemd op de leerlingen.

In de lessen staan de Bijbelse verhalen centraal. Van hieruit wordt er verbinding gemaakt bij de actuele onderwerpen in de maatschappij, beleving vanuit de leerlingen en de traditionele feesten in Nederland vanuit de religie. Leerlingen maken zo kennis met vieringen geïnspireerd vanuit de christelijke traditie. Zij kunnen zich inleven in de betekenis van deze feesten. Ook kunnen zij daarin verbondenheid, gemeenschap en heelheid beleven. In de lessen GVO kunnen zij daarin uiting geven aan gevoelens van bijvoorbeeld zin en onzin, vreugde en verdriet, geloof, hoop en liefde.

Tijdens de lessen GVO zijn er waardevolle, respectvolle momenten van samen delen en samen beleven als behorend bij het leven in alle diversiteit van ons mens zijn, ongeacht de leeftijd, afkomst en religie van een kind.

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Binnen de HVO-lessen staan de humanistische waarden als zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid , betrokkenheid bij mens en natuur en gelijkwaardigheid centraal. Het draait bij deze lessen  vooral om Levensvragen. Het Humanisme sluit nauw aan bij de mensenrechten en een democratische samenleving.

Vaak stellen kinderen vragen waar je zelf ook eerst over na moet denken, over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi of lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of moskee gaan, of juist niet.

Concreet leren de kinderen in deze lessen het volgende:

  • zichzelf leren kennen
  • de ander leren kennen
  • keuzes leren maken
  • verschillen leren respecteren
  • verantwoordelijkheid leren nemen

Daarbij worden diverse werkvormen gebruikt, zoals: tekenen, schrijven, discussiëren, rollenspelletjes (drama), film, muziek, filosoferen en spel.