directie@obs-regenboog.nl 0342 - 472 300 Route

Groep 7/8

Winnaars!

In de bovenbouw wordt er een stap gezet richting het voortgezet onderwijs. We leggen de lat hoog om zo het maximale uit de leerlingen te halen. Op taal- en rekengebied en ook op de creatieve vakken, muziek en sportief vlak proberen we de talenten van leerlingen te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onze groep 7/8 doet graag mee aan prijsvragen. Het heeft de groep een paar mooie prijzen opgeleverd, zoals een karaoke set en een discolamp.  We hebben 2x per week gym op de dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Dan fietsen we samen naar sporthal “De Voorde”, waar de vakleerkracht gym de gymles verzorgt. In de bovenbouw krijgen de leerlingen 2x per week huiswerk mee. Op dinsdag rekenen en op donderdag taal. De week erop wordt het huiswerk nabesproken. 

Eigenaarschap is een belangrijk woord in onze groep: de kinderen leren meer verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces. We doen er alles aan om onze leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun toekomst.