Vrijwillige ouderbijdrage

Om alle activiteiten dit schooljaar ook financieel te kunnen ondersteunen willen wij u vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Het bedrag is vastgesteld op € 25 per kind en kan overgemaakt worden op:

rekening NL75RABO0366350536 t.n.v. Stichting Ouderraad OBS De Regenboog
o.v.v. de naam van uw kind/groep/ ouderbijdrage 2018/2019.

Alvast hartelijk bedankt!