Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Regenboog. We houden ons o.a. bezig met het (mede)organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, een zeer aangeklede borrel voor de ouders bij het kerstdiner, de spelletjesmiddag en lunch met Pasen, de loterij bij de musical en de straatspeeldag.
Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.
De OR bestaat op dit moment uit 8 personen en wordt ondersteund vanuit het schoolteam door Miranda Rooker. De OR vergadert 4x per jaar om de diverse activiteiten goed af te stemmen en de gang van zaken op school met elkaar te bespreken.
De vergadernotulen en het jaarverslag van de Ouderraad vindt u hier.

Wat kunt u doen voor de Ouderraad?
Wanneer u een leuk idee heeft voor een evenement of een goede suggestie om extra geld op te halen voor het organiseren van onze activiteiten, laat dit ons dan weten. Voor het organiseren van de diverse activiteiten hebben wij de hulp van ouders hard nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het helpen bij het versieren of opruimen van de school met Sinterklaas en Kerst.
Maar ook uw betrokkenheid bij het in goede banen leiden van de straatspeeldag of de spelletjesmiddag wordt zeer op prijs gesteld. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een lijst met activiteiten (buiten OR- ook schoolactiviteiten) waarop u kunt aangeven wanneer u kunt meehelpen. Maar natuurlijk kunt u ook tussendoor bij één van de OR-leden of leerkrachten aangeven dat u beschikbaar bent.

Waar vindt u meer informatie?
Via de wekelijkse Info van De Regenboog wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de OR. Voor sommige activiteiten (bijv. de loterij) zijn wij op zoek naar sponsoren of bijdragen van ouders; deze verzoeken zullen wij ook in de Info plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben over het werk van de OR of zelf interesse hebben om lid te worden? Aarzel dan niet en neem contact op met één van ons!

E-mail:  or@obs-regenboog.nl