Uniek aan onze school

LIST lezen
Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen. Hierdoor vinden ze lezen minder leuk; dit leidt tot verslechtering van hun leesvaardigheid. Een belangrijke oorzaak voor dit verschijnsel is de sterke nadruk op het technisch lezen in het basisonderwijs.

LIST staat voor: ’Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak’, door scholen vertaald als ‘Lezen IS Top’! In het voorbereidend- en aanvankelijk lezen wordt gezorgd voor dagelijks terugkerende instructieblokken waarin van begin af aan aandacht is voor een scala aan activiteiten met betrekking tot lezen én schrijven in een functionele context. Bij aanvankelijk lezen wordt gewerkt met een programma waarin naast instructie van letters en leeshandeling, functionele lees- en schrijfactiviteiten terugkomen. Vloeiend lezen wordt in het project bereikt door de leerlingen veel leeftijdsadequate boeken te laten lezen. Er wordt dus geen methode gebruikt. Deze boeken worden door de kinderen zelf gekozen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en het ontwikkelen van de eigen leesvoorkeur.
  
Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs
Onze school besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Maar misschien wilt u meer dan dat. Wij bieden op vrijwillige basis godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO-HVO) vanaf groep 3.

GVO
GVO wordt op school aangeboden om kinderen de gelegenheid te geven om 1x in de week met een Godsdienstdocent te ontdekken wat de Bijbel in Nederland, in onze cultuur en leven ons kan leren. Bij de GVO-lessen kunnen de kinderen kennismaken met verschillende geloven. Ze kunnen er een beetje aan proeven. Ze ontdekken dat godsdienst en geloven belangrijk kan zijn voor mensen. Kinderen kunnen ook de docent bevragen op zijn of haar eigen beleving. Door veel met de kinderen te praten, wordt gestimuleerd om zelf na te denken. Kinderen ontdekken zo hun eigen levensvragen en kunnen die ook stellen. De kinderen worden uitgenodigd om ideeën over geloven met elkaar uit te wisselen.
Tijdens de Godsdienstlessen krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen op identiteit niveau. Ook zien we in de lessen dat saamhorigheid en verbondenheid de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen. En ja, wat vind ik daar nu zelf van?
Dit jaar komen o.a. de volgende thema’s aan de orde: vrijheid, standvastig zijn, 'spreuken', gastvrijheid, kunst in Nederland en goede voornemens. Daarnaast worden de belangrijke Christelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) gevierd en verteld.
De GVO lessen worden gegeven door Aletta Wilsing.

HVO
HVO-lessen zijn altijd een klein beetje anders dan de gewone lessen op de basisschool.
Ten eerste omdat ze niet gegeven worden door de eigen leerkracht, maar door een speciaal daarvoor opgeleide vakleerkracht.
Ten tweede is het doel anders; mijn primaire doel is geen kennisoverdracht, maar samen met de kinderen op zoek gaan naar en ontwikkelen van hun eigen levensbeschouwing. Wat is belangrijk in het leven, hoe maak ik moeilijke keuzes, wat vinden anderen ervan? Dat doen we door samen op onderzoek te gaan aan de hand van verschillende thema’s, veel vragen te stellen, te ontdekken wat je van iets vindt en waarom en te luisteren naar wat anderen er van vinden. Daarom worden mijn lessen door kinderen ook wel eens levenslessen genoemd.
Afhankelijk van de groep en de actualiteit worden de lessen ingevuld met thema’s als anders zijn, eerlijkheid, burgerschapsvorming, filosofie, wereldgodsdiensten, duurzaamheid, (cyber)pesten, vriendschap, pubertijd. Ook de vorm waarin de lessen worden gegoten, zit veel afwisseling, drama, verhalen, tekenen, films, debatteren, rollenspel, veel verschillende spelvormen, schrijven, etc. Elke HVO-les is weer anders.