Eem-Vallei Educatief
Eem-Vallei Educatief is het Bestuurlijk Samenwerkingsverband voor het openbaar primair onderwijs in de regio midden-Nederland. Er wordt samengewerkt op het gebied van het personeelsbeleid en de formatie. Per 1 januari 2005 fungeert Eem-Vallei Educatief als een zelfstandige organisatie.
Eem-Vallei Educatief omvat 13 openbare basisscholen met 16 vestigingen waar 230 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers het onderwijs verzorgen aan ruim 2250 leerlingen. Eén van deze scholen is openbare basisschool de Regenboog in Voorthuizen.

Op dit moment wordt binnen de stichting enthousiast gewerkt aan het nieuwe strategisch beleidsplan: 'We bouwen een brug terwijl we er op lopen!' Dit ambitie- en passieboek bevat de visie op ons onderwijs in 2020:
 
'Onze visie op onderwijs is om in 2020 een situatie te hebben bereikt waarin leerlingen zich maximaal ontwikkelen op een manier die past bij de 21e eeuw en daarbij gebruik maken van al hun talenten.  
We realiseren ons dat de ontwikkelingswereld van zowel onze leerlingen als medewerkers aan continue veranderingen van de 21e-eeuwse maatschappij onderhevig is en willen daarom dat onze medewerkers gebruik maken van de 21e-eeuwse vaardigheden (zoals digitale geletterdheid) die passen bij de ontwikkelingswereld van het individu.
Hierbij wordt uitgegaan van het natuurlijk leren en daar hoort een individuele ontwikkelingsstijl, leerstijl en leerstrategie bij. Daarbij staat aandacht voor excellentie, duurzaamheid, samenwerken, creativiteit en innovatie op de voorgrond.
Met ambitie, passie en lef willen wij op deze manier onze leerlingen de mogelijkheid te bieden om hun talenten optimaal in te kunnen zetten in de maatschappij van morgen.'


Er is een grafische weergave beschikbaar van de kernwoorden uit het ambitieboek, gebaseerd op het Kennisnetmodel van de 21e eeuwse vaardigheden  (21st Century Skills). 

Het kantoor van de Stichting Eem-vallei Educatief is gelegen aan de:
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
tel. (033) 3031490
E-mail: info@stev.nl

Bezoek ook de site van:
Eem-Vallei Educatief